Zemūdens valstības izpētes piedzīvojums

Šogad Latvijas Hidroekoloģijas institūta organizētājā zemūdens valstības izpētes piedzīvojumā piedalījās 423 apmeklētāji, kas ir gandrīz par 200 apmeklētājiem vairāk nekā iepriekšējā Eiropas Zinātnieku naktī 2019. gadā, kad LHEI klātienē apmeklēja 234 interesenti.

Zemūdens valstības izpētes piedzīvojums

Šogad Latvijas Hidroekoloģijas institūta organizētājā zemūdens valstības izpētes piedzīvojumā piedalījās 423 apmeklētāji, kas ir gandrīz par 200 apmeklētājiem vairāk nekā iepriekšējā Eiropas Zinātnieku naktī 2019. gadā, kad LHEI klātienē apmeklēja 234 interesenti.

Ārā uzstādītajās teltīs un LHEI teritorijā varēja izmēģināt niršanas ekipējumu, aplūkot pētniecības inventāru, iekāpt laivā, uzzināt par planktona un bentosa organismiem, iepazīt zivju daudzveidību Latvijas ezeros, noteikt dažāda veida piesārņojumu Latvijas ūdeņos. Dabas vērtības piekrastē varēja iepazīt dažādās izzinošās un interaktīvās nodarbēs Dabas aizsardzības pārvaldes mobilajā dabas klasē. 

Lai pasākums varētu notikt, tajā tika prezentēti rezultāti no dažādiem projektiem.

EMODnet Data Ingestion III (https://www.emodnet-ingestion.eu). ESF projekts nr. 8.2.2.0/20/I/003. PostDoc projekti 1.1.1.2/VIAA/4/20/733,  1.1.1.2/VIAA/4/20/736, 1.1.1.2/VIAA/3/19/465. Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grants divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas projekts “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana” #EEANorwaygrants @EEANorwayGrantsLatvia

Par farmaceitisko aktīvo vielu piesārņojumu, to ietekmi uz ūdens organismiem, iespējām kā to samazināt  un kampaņu #DabaiTabletiNevajag projekts #MEDWwater Interreg Latvia – Lithuania Programme #MEDWwater #Interreg #LATLIT #vide #DabaiTabletiNevajag #GamtaiVaistųNereikia #NatureNeedsNoPill #Kurzemesreģions Projekta vadošais partneris @Latvijas hidroekoloģijas institūts Projekta partneri @Kurzemes plānošanas reģions, @Klaipeda University @Klaipėdos universitetas Jūros tyrimų institutas / Marine Research Institute, @Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, @Zāļu valsts aģentūra, @Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM

Par makrofītaļģu dauzveidību un tajā atrasto mikroplastmasu projekts  #ESMIC Tika atgādināts ziņot par aļģu sanesumiem Latvijas piekrastē https://dabasdati.lv/lv #LATLIT #Esmic Interreg Latvia – Lithuania Programme @Klaipeda University Klaipėdos universitetas Jūros tyrimų institutas / Marine Research Institute @Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas @Vides izglītības fonds (FEE Latvia) @Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Pasākuma norisi finansiāli atbalsta LIFE programmas projekts «Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā» LIFE19 NAT/LV/000973 LIFE REEF

Scroll to Top