LHEI piedalās Latvijas Universitātes 77. zinātniskajā konferencē

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

LHEI piedalās Latvijas Universitātes 77. zinātniskajā konferencē

Ikgadējā Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē, kas sākusies 28. janvārī, arī šoreiz vairāki LHEI referenti. Zinātniskās asistentes Anete Fedorovska un Marta Barone piedalās sekcijas sēdē  „Latvijas klimats un ūdeņi –  mainība, tendences un ietekmes”  https://events.lu.lv/event/1/form?section=5&sub-section=132, savukārt Bioloģijas fakultātes organizētajā sesijā “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība” LHEI plaši pārstāvēts sadaļā “Eksperimentālie, metodoloģiskie un jūras pētījumi” https://events.lu.lv/event/1/form?section=5&sub-section=132

Scroll to Top