Mikroplastmasa Latvijas saldūdeņos – jauns pētījumu projekts

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Mikroplastmasa Latvijas saldūdeņos – jauns pētījumu projekts

Augustā LHEI sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti uzsācis jaunu mikroplastmasas pētniecības projektu. Šī projekta rezultātā tiks radīta Latvijas saldūdeņu pamatpētījumu datu bāze un rekomendācijas, kas izmantojamas monitoringa programmas izveidē. 28.-29. augustā pētnieki devās uz Talsu, Usmas un Pinku ezeru, lai ievāktu nogulumu paraugus.

Projekta nosaukums “Rekomendāciju izstrāde datu par mikroplastmasas piesārņojuma klātbūtni saldūdeņos ar dažādu aizsardzības un piesārņojuma pakāpi ieguvei un analīzei”, tā ilgums līdz 2020.g. jūnijam un to finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Scroll to Top