Papildināta LHEI pētnieciskā infrastruktūra

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Papildināta LHEI pētnieciskā infrastruktūra

ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/008 “Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros LHEI, kā Daugavpils Universitātes aģentūra, šoruden ticis pie jaunas mikroviļņu krāsns, kas nepieciešama paraugu sagatavošanai (attēlā), velkmju sistēmām un laboratorijas mēbelēm. Tagad tik jāpabeidz laboratoriju iekārtošana ar jauniegūto aprīkojumu.

Scroll to Top