Pirmo reizi Latvijā – sistemātiski mikroplastmasas pētījumi saldūdens ekosistēmās!

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Pirmo reizi Latvijā – sistemātiski mikroplastmasas pētījumi saldūdens ekosistēmās!

Pirmo reizi Latvijā – sistemātiski mikroplastmasas pētījumi saldūdens ekosistēmās!

Latvijas Hidroekoloģijas institūts šā gada nogalē ir uzsācis īstenot pēcdoktorantūras pētniecības projektu par mikroplastmasas sastopamību Latvijas saldūdeņos.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīta pēcdoktorantūras pētniecības projekta ietvaros tiks noskaidrota mikroplastmasas daļiņu sastopamība un daudzums Rīgas un Pierīgas ezeros lai novērtētu to iespējamo ietekmi uz saldūdens mikroskopiskajiem organismiem.

Plastmasas radītais piesārņojums ir noturīgs, mobils un transformēties spējīgs. Plastmasai sadaloties mazākos gabalos, rodas sekundārā mikroplastmasa – par 5 milimetriem mazākas plastmasas daļiņas. Mikroplastmasa var nelabvēlīgi ietekmēt dzīvo būtņu augšanu, attīstību un reproduktīvos rādītājus. Tā ir jauna, pasaulē inovatīva pētniecības joma, tomēr saldūdeņos mikroplastmasa ir maz pētīta, trūkst datu par tās apjomu, izcelsmi un tālāku procesu norisi, jo īpaši par šā piesārņojuma bioloģisko ietekmi, mijiedarbojoties ar saldūdens sugām, kas savukārt ir būtiska informācija vides piesārņojuma pārvaldības stratēģiju veidošanā.

Pētniecības projekts piedāvā pārbaudīt un ieviest jaunu, līdz šim neizmantotu pieeju (paleo-ekotoksikoloģisku), lai novērtētu mikroplastmasas ietekmi uz saldūdens organismu funkcionālo un strukturālo daudzveidību.

Projektu finansē:

Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, projekta numurs 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/2/18/359.

Scroll to Top