Projekta GRASS brošūra “Makroaļģes Baltijas jūras reģionā”

Aicinām iepazīties ar projekta GRASS ietvaros sagatavoto materiālu par makroaļgēm

Makroaļģes Baltijas jūras reģionā

Interreg projekta GRASS ietvaros tika veikti pētījumi par makroaļģēm un šajā brošūrā apkopota informācija par projekta atzinumiem. Brošūras tekstu sagatavoja LHEI pētniece Ieva Bārda kopā ar Ligitu Kokaini un Zaigu Ozoliņu no Kurzemes plānošanas reģiona.

Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un paaugstināt kapacitāti makroaļģu audzēšanā un izmantošanā Baltijas jūras reģionā. Projekts norisinājās laikā no 01.01.2019. līdz 31.12.2021.

Brošūra pieejama šeit.

Vairāk par projektu GRASS var uzzināt šeit: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/grass/

Scroll to Top