Projekta GURINIMAS seminārs ieinteresētajām organizācijām

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Projekta GURINIMAS seminārs ieinteresētajām organizācijām

6. novembrī Pērnavā norisināsies projekta GURINIMAS sektorālais seminārs ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem, kurā tiks izskatīti projekta pašreizējie rezultāti un nākamajos posmos paveicamais. Semināra programmā iekļautas arī prezentācijas par modeli, ko izmanto slāpekļa un fosfora slodzes novērtēšanai no sateces baseina, par slāpekļa plūsmu analīzi starp ekonomikas sektoriem, cilvēkiem paredzēto patēriņu un dabas vidi Igaunijā, transporta sektora ietekmi uz NOx emisijām Baltijas jūras reģionā, vides apstākļu dinamiku un apstākļiem Rīgas līcī, balstoties uz Igaunijas jūras monitoringa rezultātiem un slāpekļa slodzes novērtējumu. No LHEI seminārā piedalīsies projekta koordinatore Solveiga Kadiķe.

Scroll to Top