Projekta GURINIMAS seminārs par Rīgas līča eitrofikāciju un tās mazināšanas iespējām projekta ietvaros

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Projekta GURINIMAS seminārs par Rīgas līča eitrofikāciju un tās mazināšanas iespējām projekta ietvaros

LHEI zinātniskā asistente Solveiga Kadiķe 19. janvārī Pērnavā piedalījās Igaunijas – Latvijas programmas projekta GURINIMAS informatīvajā seminārā par projektā izmantojamo metodoloģiju un datu avotiem tālākai analīzei. Seminārā apskatīts arī pašreizējais Rīgas līča eitrofikācijas līmenis un slāpekļa un fosfora apjomu ieplūdes. GURINIMAS galvenais mērķis ir samazināt slāpekļa savienojumu ieplūdes Rīgas līcī, sadarbojoties Igaunijas un Latvijas valsts pārvaldes un zinātniskajām institūcijām.

Scroll to Top