Accelerating algae product developments in Baltic and North Sea (AlgaePro BANOS)

“Apvārsnis Eiropa” projekts

Accelerating algae product developments in Baltic and North Sea (AlgaePro BANOS)

Projektā plānotas sekojošas pieejas:

 • izmantot esošās Baltijas un Ziemeļjūras zināšanas par aļģēm reģionā, orientēties uz reģiona vajadzībām un ieteikumiem;
 • noteikt šķēršļus un iespējamos risinājumus aļģu produktu ražošanai un tirdzniecībai;
 • cieši sadarboties ar EU4Algae darba grupām, Mission Ocean un citiem atbilstošiem projektiem;
 • sekot līdzi un mijiedarboties ar nozares piedāvājumu un pieprasījumu, uzņēmumiem, finansēšanas dalībniekiem, tehnoloģiju/pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmējdarbības atbalsta sniedzējiem, klasteriem, patērētāju grupām, lai stimulētu tehnoloģiju pārnesi un tirgus attīstību;
 • izstrādāt atbalsta mehānismus jaunizveidotiem uzņēmumiem un MVU.

LHEI projektā ir atbildīgs par WP2 uzdevumu nr. 2.2. – izstrādāt monitoringa rekomendācijas ilgtspējīgai savvaļas aļģu audžu ievākšanai.

Projekta partneri

 • SUBMARINER Network EEIG – projekta koordinators
 • Somijas vides institūts
 • Karaliskais Tehnoloģiju institūts (KTH)
 • Tartu Universitāte
 • LHEI
 • Kiel Marine Science (KMS)
 • BlueSDU
 • “Origin by Ocean”
 • Vetik
 • The oceanBASIS GmbH
 • Inova
 • Power Algae
 • un citi

Kontaktpersona

Anda Ikauniece, vadošā petniece

anda.ikauniece[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2023.

Projekta noslēguma datums: 31.03.2027.

Projekta finansējums: 12 milj. EUR

Projekta mājaslapa: www.algaeprobanos.eu

Finansētājs

Eiropas Savienības “Apvārsnis Eiropa” programma

Scroll to Top