Rita Poikāne

Rita Poikāne

Jūras monitoringa nodaļas, Hidroķīmijas laboratorijas vadošā pētniece

Kopš 1998. gada strādā Latvijas Hidroekoloģijas institūtā, Jūras monitoringa nodaļā, darbu sāka kā ķīmiķis jūras un ostu sedimentu izpētē. Šobrīd atbildīga par vietējo un starptautisko zinātnisko projektu un monitoringa darbu plānošanu, vadīšanu un izpildi. Atbildīga par LHEI datu uzglabāšanas sistēmas LATMARE izveidi un uzturēšanu, kā arī datu ziņošanu dažādu Eiropas vides organizāciju vajadzībām, vides novērtējumam un stratēģiskai plānošanai. Nacionālās monitoringa programmas un zinātniskās pētniecības ietvaros ir uzkrāta pieredze un zināšanas par ūdens, sedimentu un biotas ievākšanu, priekšapstādi un sagatavošanu turpmākām analīzēm, barības vielu un bīstamo vielu, arī metālisko elementu, kvantitatīvām analīzēm ūdenī, sedimentos un bioloģiskajos objektos, kā arī iegūto rezultātu interpretāciju zinātnisko publikāciju, monitoringa un zinātnisko grantu/projektu atskaišu sagatavošanā. Apmāca jaunos darbiniekus praktiskām iemaņām ūdeņu vides pētniecībā.

Kontaktinformācija

E-pasts: rita.poikane@lhei.lv

No post found!

Baltic Data Flow (2019-EU-IA-0115), EMODnet Chemistry (EASME/EMFF/2020/3.1.11/Lot5/SI2.846161), EMODnet Ingestion and safe-keeping of marine data (CINEA/EMFAF/2021/3.4.10/02/SI2.868290)

No post found!

 1. Tunēns, J., Aigars, J., Poikāne, R. et al. Stable Carbon and Nitrogen Isotope Composition in Suspended Particulate Matter Reflects Seasonal Dynamics of Phytoplankton Assemblages in the Gulf of Riga, Baltic Sea. Estuaries and Coasts 45, 2112–2123 (2022). https://doi.org/10.1007/s12237-022-01071-z
 2. Suhareva, N., Aigars, J., Poikāne, R. et al. The influence of feeding ecology and location on total mercury concentrations in Eurasian perch (Perca fluviatilis). Environ Sci Eur 33, 82 (2021). https://doi.org/10.1186/s12302-021-00523-w
 3. Suhareva, N., Aigars, J., Poikane, R. et al. Development of fish age normalization technique for pollution assessment of marine ecosystem, based on concentrations of mercury, copper, and zinc in dorsal muscles of fish. Environ Monit Assess 192, 279 (2020). https://doi.org/10.1007/s10661-020-08261-x
 4. Ek Henning, H., Putna.Nimane, I., Kalinowski, R., Perkola, N., Bogusz, A., Kublina, A., Haiba, E., Barda, I., Karkovska, I., Schütz, J., Mehtonen, J., Siimes, K., Nyhlén, K., Dzintare, L., Äystö, L., Sinics, L., Laht, M., Lehtonen, M., Stapf, M., Stridh, P., Poikāne, R., Hoppe, S., Lehtinen, T., Kõrgma, V., Junttila, V., Leisk, Ü. (2020). Pharmaceuticals in the Baltic Sea Region – emissions,consumption and environmental risks. Report no. 2020:28, Länsstyrelsen Östergötland, Linköping. ISBN 978-91-985918-8-0. Available at: https://www.lansstyrelsen.se/4.f2dbbcc175974692d268b9.html
 5. Aigars, J.; Suhareva, N.; Poikane, R. Distribution of Polybrominated Diphenyl Ethers in Sewage Sludge, Sediments, and Fish from Latvia. Environments 2017, 4, 12. https://doi.org/10.3390/environments4010012
 6. Aigars, J., Poikane, R., Dalsgaard, T., Eglite, E., Jansons, M. Biogeochemistry of N, P and SI in the Gulf of Riga surface sediments: Implications of seasonally changing factors, Continental Shelf Research, Volume 105, 2015, Pages 112-120, ISSN 0278-4343, https://doi.org/10.1016/j.csr.2015.06.008.
 7. Aigars J., Poikāne R., Jurgensone I., Jansons M., 2014. Impact of eutrophication and climate change on Cd and other trace metal dynamic in the Gulf of Riga, Baltic Sea. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences., vol.68, no.1-2, 2014, pp.112-117. https://doi.org/10.2478/prolas-2014-0010.
 8. Eglite E., Lavrinovičs A, Müller-Karulis B., Aigars J., Poikane R. Nutrient turnover at the hypoxic boundary: flux measurements and model representation for the bottom water environment of the Gulf of Riga, Baltic Sea, Oceanologia, Volume 56, Issue 4, 2014, Pages 711-735, ISSN 0078-3234, https://doi.org/10.5697/oc.56-4.711.
 9. Yurkovskis,A., Poikane,R, Biogeochemical, physical and anthropogenic transformations in the Daugava River estuary and plume, and the open Gulf of Riga (Baltic Sea) indicated by major and trace elements, Journal of Marine Systems, Volume 70, Issues 1–2, 2008, Pages 77-96, ISSN 0924-7963, https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2007.03.003.
 10. Distribution patterns of particulate trace metals in the water column and nepheloid layer of the Gulf of Riga, Chemosphere, Volume 60, Issue 2, 2005, Pages 216-225, ISSN 0045-6535, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.12.043.
 11. Müller-Karulis, B., Poikāne, R. & Segliņš, V. Heavy metals in the Ventspils Harbour: normalization based on a multi-parameter dataset. Env Geol 43, 445–456 (2003). https://doi.org/10.1007/s002540100377

Lekciju sagatavošana un vadīšana Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē lekciju kursa „Paraugu sagatavošana ķīmiskajām analīzēm” ietvaros maģistratūras studentiem 2006. – 2022. gadam. Maģistra un bakalaura darbu vadīšana studentiem.

Konsultācijas maģistrantūras un bakalaura studiju studentiem.

Konsultācijas ekspertu un steikholedru grupās.

Bīstamo vielu piesārņojums ūdeņu vidē, bīstamo pārnese un uzkrāšanās barības ķēdē līdz plēsējam (top predator). Sedimentu un suspendēto daļiņu loma bīstamo vielu apritē Rīgas līcī.

Scroll to Top