SIA “Knauf” kļūst par GYPREG projekta sadarbības partneri un nodrošinās eksperimentiem nepieciešamo ģipšakmeni

SIA “Knauf” kļūst par GYPREG projekta sadarbības partneri un nodrošinās eksperimentiem nepieciešamo ģipšakmeni

Februārī GYPREG projekta ietvaros kopā ar partneriem Zemnieku Saeimu tikāmies Latvijas ģipša ražotnē, lai pārrunātu Latvijas derīgā izrakteņa, ģipša pielietošanas iespējas augsnes uzlabošanai ar mērķi mazināt fosfora izskalošanas no lauksaimniecības zemēm. Mēs tikām iepazīstināti ar ģipšakmens ieguves procesu un materiāla specifiku. SIA “Knauf” ir GYPREG projekta sadarbības partneris un
nodrošinās projekta realizācijai nepieciešamā ģipša ieguvi un materiāla apstrādi.

Jau šogad uzsāksim laboratorijas eksperimentus, kuros testēsim ģipšošanas efektivitāti uz lauksaimniecībā biežāk izmantotajām Latvijas augsnēm. Bet 2025. gadā iegūtās zināšanas tiks pielietotās lauka pētījumos, kur, kopā ar izvēlētajiem zemniekiem, iestrādāsim ģipsi lielākās lauksaimniecības zemju platībās.

Foto: Inga Retiķe

Scroll to Top