Video par balasta ūdeņu apsaimniekošanu

Video tapis projekta Baltic Complete ietvaros un vēsta par balasta ūdeņu lomu svešzemju sugu izplatībā

Video par balasta ūdeņu apsaimniekošanu

Saskaņā ar Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nogulumu kontroli un pārvaldību (BWM) visiem starptautiskajā satiksmē iesaistītajiem kuģiem atbilstoši noteiktiem standartam jāveic balasta ūdeņu apsaimniekošana. Šis video palīdz saprast, kuri ir svarīgākie balasta ūdeņu apsaimniekošanas atbilstības rādītāji. Video būs noderīgs instruments tiem, kas nodarbojas ar balasta ūdeņu paraugu ņemšanu un analīzi, kā arī palīdzēs ostu pārvalžu pārstāvjiem un kuģu īpašniekiem izprast galvenās rīcības vadlīnijas. Video ir angļu valodā.

Projekta Baltic Complete ietvaros tiek veikti pētījumi par balasta ūdeņu un bioloģiskā apauguma lomu svešzemju sugu pārvietošanā. Vairāk par projekta aktivitātēm un rezultātiem uzzini šeit: https://balticcomplete.com/home.

Scroll to Top