2.edoktorantūras grantu konkurss

Daugavpils Universitāte (DU) izsludina 2. doktorantūras grantu konkursu. Konkursa mērķis ir stiprināt DU akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, galvenokārt veicinot atjaunotni un virzoties uz jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu – uz inovācijām orientētu doktorantūras ietvaru.

2. doktorantūras grantu konkurss

Daugavpils Universitāte (DU) izsludina 2. doktorantūras grantu konkursu. Konkursa mērķis ir stiprināt DU akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, galvenokārt veicinot atjaunotni un virzoties uz jaunā doktorantūras modeļa ieviešanu – uz inovācijām orientētu doktorantūras ietvaru.

Šajā uzsaukumā tiek izsludinātas 12 vietas šādās zinātnes nozaru grupās:

  • Dabaszinātnes – 7 (tostarp 1 pie sadarbības partnera – Daugavpils Universitātes aģentūrā “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”);
  • Sociālās zinātnes – 4;
  • Humanitārās un mākslas zinātnes – 1.

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana norisinās līdz 2022. gada 6. janvārim.

Vairāk informācijas: https://du.lv/izsludinats-2-doktoranturas-grantu-konkurss/?fbclid=IwAR0T8bbb1w7iU73gRkXlxCpL0F_Nbx4eiRucHLFJrfIYzHtNy_B67Ayufg0

Doktorantūras grantu konkurss tiek īstenots ESF projekta “Daugavpils Universitātes stratēģiskās specializācijas jomu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences stiprināšana 3. kārta” Nr. 8.2.2.0/20/I/003 ietvaros.

Scroll to Top