Atskatoties uz septembri Latvijas Hidroekoloģijas institūtā

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Atskatoties uz septembri Latvijas Hidroekoloģijas institūtā

Septembra pirmajā pusē LHEI personāla rindas papildinātas ar trim jauniem darbiniekiem un kopumā 9 jauniem amatiem, kā arī turpināta intensīva lauka darbu sezona LVAFA projektu, Valsts pētījumu programmas EVIDEnT un deleģēšanas līguma ietvaros.

Septembra beigās LHEI darbinieki aizrautīgi darbojās Zinātnieku nakts pasākumos 29. septembrī (notverti arī dažos fotomirkļos), savukārt 30. septembrī LTV raidījumā “Ielas garumā” stāstā par Voleru ielu, atspoguļots ieskats arī institūtā

– http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/30.09.2017-ielas-garuma.-voleru-iela.id107477/ (sākums ap 20. minūti).

Scroll to Top