Augustā LHEI kā vadošais partneris uzsāk jaunu projektu – TRUST ALUM

Projekta ietvaros Velnezers Juglā tiks attīrīts no vēsturiskā fosfora piesārņojuma, izmantojot ALUM metodi un alumīnija sulfātu

Augustā LHEI kā vadošais partneris uzsāk jaunu projektu – TRUST ALUM

Projekta ietvaros Velnezers tiks attīrīts no vēsturiskā fosfora piesārņojuma, izmantojot ūdens attīrīšanā bieži pielietotu ALUM metodi, kas fosforu saista ar dabā sastopamu sāli – alumīnija sulfātu. Projekta mērķis ir lauzt mītus par alumīnija sulfāta kaitīgumu un veicināt uzticību ALUM attīrīšanas metodei to popularizējot Baltijas valstīs kā efektīvu ezeru ūdens kvalitātes uzlabošanas veidu. Projekta ietvaros tiks izstrādāra rokasgrāmata mērķa grupām par to, kā plānot un realizēt ezeru attīrīšanu ar ALUM metodi.

Projekta partneri no Zviedrijas dalīsies praktiskā pieredzē, kā ieviest ALUM metodi Baltijas valstīs un palīdzēs veikt gan Velnezera attīrīšanu, gan virkni inovatīvu zinātnisko pētījumu. Pašlaik noris aktīvs Velnezera priekšizpētes posms, kurā regulāri ievācam ūdens kvalitātes paraugus un mērām ūdens līmeņu sezonālās izmaiņas. Septembrī tiks veikts zivju monitorings, kuru ikvienam būs iespēja vērot klātienē.

Zviedrijā ar ALUM metodi attīrīti vairāk nekā 250 ezeri un metodi izmanto vairāk nekā 60 gadus. Velnezera attīrīšana ar šo metodi būs pirmais pilotprojekts visā Baltijā.

Projektu kopumā īsteno 9 partneri no Baltijas valstīm un Zviedrijas, kā arī 5 asociētie partneri no Igaunijas, Lietuvas un Polijas. Plašāk par projektu var uzzināt šeit.

Scroll to Top