LHEI ir uzsācis īstenot multisektoriālo projektu aktivitātes

Ar valsts reģionālās attīstības aģentūras, Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu LHEI ir uzsācis īstenot multisektoriālo projektu aktivitātes – Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai – ietvaros apstiprināto projektu “Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs” (Nr. 1‑08/37/2022).

LHEI ir uzsācis īstenot multisektoriālo projektu aktivitātes

Ar valsts reģionālās attīstības aģentūras, Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu LHEI ir uzsācis īstenot multisektoriālo projektu aktivitātes – Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai – ietvaros apstiprināto projektu “Mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa pilnveidošana upēs un jūras piekrastes smiltīs” (Nr. 1‑08/37/2022).

Mikroplastmasas piesārņojums jūras un ar to saistītajos biotopos ir mūsdienās aktuāls jautājums, tomēr šī piesārņotāja monitoringam joprojām trūkst piemērotas prakses un vadlīnijas. Ar šo projektu, ņemot vērā citu valstu pieredzi un pirmās iestrādes Latvijā, tiks pilnveidotas mikroplastmasas piesārņojuma monitoringa metodes upēs (kā piesārņojuma vektoram jūrā) un jūras piekrastes smiltīs. Rezultāti ļaus nākotnē izvērtēt piesārņojuma izmaiņu tendences un apsvērt šāda veida regulāru monitoringa ieviešanu.

Projekta ietvaros veikti pirmie lauku darbi, ievākti mikroplastmasas paraugi piekrastes smiltīs, jūras ūdenī (Liepājas centrs, Akmeņrags, Jūrkalne, Ventspils, Roja, Engure, Daugavgrīva, Lilaste, Vecāķi, Tūja, Mērsrags) un upēs (Daugava, Gauja, Salaca, Lielupe, Venta).

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2023. gada oktobrim.

Scroll to Top