BlueMissionBANOS – Supporting the EU Mission Restore our Ocean & Waters in the Baltic and North Sea

“Apvārsnis Eiropa” projekts

BlueMissionBANOS – Supporting the EU Mission Restore our Ocean & Waters in the Baltic and North Sea

Misijas okeāna bāka BlueMissionBanos iedvesmo, iesaista un atbalsta ieinteresētās puses visā Baltijas un Ziemeļjūras (BANOS) reģionā, lai veiktu pasākumus ar mērķi sasniegt ES misijas: atjaunot mūsu okeānu un ūdeņus (misija “Okeāns un ūdeņi”) mērķus. Misijas mērķi ir veicināt ilgtspējīgas, oglekļa emisiju neitrālas un zilās aprites ekonomikas ieviešanu, savienojot valsts, reģionālās un starptautiskās politikas, rūpniecības pārstāvjus un zinātnē iesaistītos, tādējādi radot inovācijām labvēlīgu pārvaldības modeli.

BlueMissionBANOS projekts atbalstīs ūdens piesārņojuma novēršanu un likvidēšanu, kā arī jūras un saldūdens ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un atjaunošanu, veicinot pāreju uz zilo ekonomiku. Nākamajos trīs gados mēs strādāsim, lai samazinātu pārvaldības sadrumstalotību, veicinātu uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu un iedzīvotāju iesaistīšanos. Šīs atbalsta darbības palielinās informētību, demonstrēs iespējas un iedvesmos ieinteresētās personas aktīvi veicināt pāreju un okeānu, jūru un ūdeņu saglabāšanu līdz 2030. gadam un turpmāk.

Lai paātrinātu pāreju uz inovatīvu, aprites un zilo ekonomiku saskaņā ar reģionu stratēģiskajām prioritātēm, kas noteiktas to viedās specializācijas stratēģijās (S3), BlueMissionBanos organizēs reģionālas demonstrācijas arēnas, kurās iesaistīsim inovatīvas uzņēmējdarbības atbalsta un apmācību organizācijas vietējām ieinteresētajām personām un visām ieinteresētajām pusēm, lai paātrinātu inovatīvo risinājumu ieviešanu, atbalstot misiju “Okeāns un ūdeņi”. Turklāt BlueMissionBanos izstrādās konsekventu uzraudzības sistēmu, lai novērtētu progresu oglekļa neitralitātes un aprites ekonomikas sasniegšanā.

Visbeidzot, BlueMissionBanos tīmekļa vietne veicinās sinerģiju un saskaņošanu starp dalībniekiem, kas strādā, lai sasniegtu misijas mērķus BANOS reģionā, tostarp piedāvās pakalpojumu katalogu, tehniskās zināšanas un informāciju par projektiem, kas var veicināt progresu sadarbībā un zināšanu apmaiņu.

LHEI ieguldījums projektā aptvers pašreizējo nozares pieeju, stratēģiju un sistēmu analīzi, ko izmantos, lai sasniegtu un novērtētu oglekļa neitralitāti un cirkularitāti, kā arī informētu par konsekventas uzraudzības sistēmas izstrādi.

Par projektu

Kontaktpersona: Aurelija Armoškaite

E-pasts: aurelija.armoskaite[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums:  01.12.2022.

Projekta noslēguma datums: 31.12.2025.

Projekta mājaslapa: https://bluemissionbanos.eu/

Projekta finansējums: 3 milj. EUR

Finansētāji: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04

Aurēlija Armoškaite

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top