Būtisks papildinājums lauku darbu veikšanai

13. aprīlī, ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/008 “Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros, LHEI piegādāts mikroautobuss Renault Master ar pārvietojamās laboratorijas aprīkojumu. Savukārt 14. aprīlī savu pirmo izmēģinājuma peldējumu veica jaunais kuteris, kas ļoti piemērots piekrastes zemūdens biotopu apsekošanai.

Būtisks papildinājums lauku darbu veikšanai

13. aprīlī, ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/008 “Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē” ietvaros, LHEI piegādāts mikroautobuss Renault Master ar pārvietojamās laboratorijas aprīkojumu. Savukārt 14. aprīlī savu pirmo izmēģinājuma peldējumu veica jaunais kuteris, kas ļoti piemērots piekrastes zemūdens biotopu apsekošanai.

Scroll to Top