ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 jaunumi

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 jaunumi

ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros Latvijas Hidroekoloģijas institūts uzsācis jūras vides monitoringa iekārtu iegādes, izsludinot iepirkumu akustiskajam straumju mērītājam. Sīkāk par iepirkumu – https://www.lhei.lv/lv/izsludinātie

Scroll to Top