HELCOM projekta HOLAS II sanāksme Helsinkos

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

HELCOM projekta HOLAS II sanāksme Helsinkos

LHEI vadošais pētnieks Juris Aigars 19. martā piedalās Baltijas jūras vides aizsardzības konvencijas (HELCOM) projekta HOLAS II sanāksmē par eitrofikācijas novērtēšanu Baltijas jūrā. HOLAS II mērķis ir aktualizēt jūras ekosistēmas stāvokļa novērtējumu, apskatot pēdējos piecus gadus. Vairāk par projektu – http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/holas-ii/

Scroll to Top