HELCOM Fitoplanktona ekspertu grupa pulcējas Daugavpilī

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

HELCOM Fitoplanktona ekspertu grupa pulcējas Daugavpilī

Latvijas Hidroekoloģijas institūts šogad uzņem HELCOM Fitoplanktona ekspertu grupu (PEG) – ar Daugavpils Universitātes laipnu atbalstu PEG ikgadējā sanāksme no 8. līdz 12. aprīlim notiek DU telpās. Sanāksmes programmā fitoplanktona taksonomijas un identifikācijas problemātika, darbs ar izmēru datu bāzi un citi jautājumi, kuri saistīti ar ticamu un kvalitatīvu fitoplanktona uzskaiti Baltijas jūrā. PEG vadītāja ir LHEI pētniece Iveta Jurgensone. Vairāk par grupu – http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/phytoplankton

Scroll to Top