Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru

ES Kohēzijas fonda projekts

Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru

ES Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 vadošais partneris bija Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija. Projekta galvenais mērķis – valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana vides pārvaldībā, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālās nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus. Latvijas Hidroekoloģijas institūts kā sadarbības partneris projekta ietvaros uzlaboja jūras vides informācijas iegūšanas un apstrādes iespējas, iegādājoties mērījumu aparatūru, apm. 580 000 EUR apjomā.

Detalizētāka atskaite par projekta laikā sasniegto pieejama šeit. Vairāk informācijas par projektu šeit.

Kontaktpersona

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 30.11.2017.

Projekta noslēguma datums: 31.12.2023.

Projekta finansējums: 7 069 787.87 EUR

Finansētāji: ES Kohēzijas fonds (84%), valsts budžets (11%), privāts finansējums (5%)

Scroll to Top