Interreg programmas Latvija – Lietuva pēdējā projektu konkursa “uzvarētājos” divi LHEI projekti

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Interreg programmas Latvija – Lietuva pēdējā projektu konkursa “uzvarētājos” divi LHEI projekti

27. februārī noskaidroti Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija – Lietuva pēdējā projektu konkursa rezultāti. Diviem projektu pieteikumiem, kuros piedalāmies, ir piešķirts finansējums. Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir vadošais partneris projektam MEDWwater par farmaceitisko vielu pārvaldību ūdens vidē un partneris projektā ESMIC par plastmasas piesārņojuma samazināšanu. Liels paldies pētniecei Ievai Putnai – Nīmanei par ieguldījumu projektu pieteikumu gatavošanā!

Vairāk par konkursa iznākumu – https://latlit.eu/42-project-applications-of-the-3rd-call-for-proposals-are-selected/

Scroll to Top