“Baltic Earth” konferencē pētnieku referāti par Rīgas līci

“Baltic Earth” konferencē Jastarnjā, Polijā (30.05.-03.06.) LHEI piedalās ar diviem pētnieku referātiem. Astrai Labucei referāts par Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla īpatnībām un Mārim Skudram ziņojums par apvelinga pētījumiem turpat, Rīgas līcī.

“Baltic Earth” konferencē pētnieku referāti par Rīgas līci

“Baltic Earth” konferencē Jastarnjā, Polijā (30.05.-03.06.) LHEI piedalās ar diviem pētnieku referātiem. Astrai Labucei referāts par Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla īpatnībām un Mārim Skudram ziņojums par apvelinga pētījumiem turpat, Rīgas līcī.

Pētījumi veikti ar LVAFA finansētā projekta “Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu” aktivitāte” (A. Labuce) un PostDoc projekta “Nacionālās monitoringa programmas uzlabošana Rīgas līcim, sniedzot rekomendācijas jaunai papildinātai metodoloģijai, ieskaitot vairāku datu ieguves metožu izmantošanu, apvelinga noteikšanu un raksturošanu” (1.1.1.2./VIAA/4/20/733, M.Skudra) atbalstu.

Scroll to Top