Bioloģisko efektu metožu pielietošana monitoringā un piesārņojuma novērtēšanā Baltijas jūrā (BEACON)

Interreg BJR projekts

Bioloģisko efektu metožu pielietošana monitoringā un piesārņojuma novērtēšanā Baltijas jūrā (BEACON)

LHEI ir iesaistījies projektā par piesārņotāju ietekmes izraisītajiem bioloģiskajam efektiem – virziens, kas sniedz izpratni par dažādu zināmu un nezināmu ķīmisko vielu maisījumu ietekmi uz Baltijas jūras organismiem. Projektā piedalās projekta dalībvalstu iestādes un organizācijas, kas atbildīgas par bioloģisko efektu monitoringu vai tā uzraudzību nacionālajā mērogā, kā arī HELCOM komisija. Projekta mērķis ir veidot dialogu ar dažādām stakeholderu organizācijām (rūpniecība, notekūdeņu attīrīšanas stacijas, kuģu būvētavas, ostu administrācijas u.c), lai izvērtētu ar viņu darbību saistītas vajadzības un šķēršļus piesārņojuma ietekmes novērtēšanā uz ūdens ekosistēmu.

Projekta darba uzdevumi ietver aptaujas anketas izstrādi, informācijas apkopošanu un izvērtēšanu saistībā ar piesārņotāju ietekmes izraisīto bioloģisko efektu pašreizējo pielietojumu un metodēm Baltijas jūras ekosistēmā, integrētas bioloģiskās ietekmes metožu un novērtēšanas kritēriju izstrādi, pilot-novērtējumu atsevišķos Baltijas jūras apakšbaseinos.

Projekta partneri

Asociētie partneri

  • Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
  • Igaunijas republikas Vides ministrija
  • Somijas Vides ministrija
  • Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra

Par projektu

Kontaktpersona: Ieva Bārda, pētniece

E-pasts: ieva.barda[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 16.06.2022.

Projekta noslēguma datums: 31.12.2024.

Finansējums: 492352.82 EUR, ERAF līdzfinansējums – 393822,25 EUR

Projekta mājaslapa:  www.syke.fi/projects/beacon

Finansētāji: Interreg Baltijas jūras reģiona programma, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (European Regional Development Fund (ERDF)

  • Detect2Protect  
  • Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskās metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai
  • Zivju fonds
  • HIDROTOX
Scroll to Top