Jūlijā paveiktais

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Jūlijā paveiktais

Apkopojot jūlijā paveikto – Latvijas Hidroekoloģijas institūtā uzsākts darbs divos jaunos projektos:

  • Igaunijas-Latvijas programmas projektā “GURINIMAS – Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga”
  • BONUS programmas “Blue Baltic 2017-2020” projektā “BASMATI -Baltic Sea maritime spatial planning for sustainable ecosystem services”.
    Kopumā pašlaik LHEI darbojas 8 starptautiskos un 8 nacionālajos projektos.
Scroll to Top