Latvijas Hidroekoloģijas institūtā viesojās Jūras optikas laboratorijas darbinieks Lukašs Jankovskis

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Projekta nosaukumsLatvijas Hidroekoloģijas institūtā viesojās Jūras optikas laboratorijas darbinieks Lukašs Jankovskis

Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra (Joint Research Centre) sadarbības ietvaros 10.-12. jūlijā institūtā viesojās Jūras optikas laboratorijas darbinieks Lukašs Jankovskis (Lukasz Jankowski). Vizītes laikā Lukašs kopā ar LHEI komandu – Ati Labuci, Māri Skudru un Miku Papirti – uzstādīja TriOs radiometru sistēmu uz kuģa “Mare” (attēlos) un sniedza daudz vērtīgu norādījumu sistēmas izmantošanai. Radiometru sistēmas izmantošana tajās reizēs, kad LHEI dodas braucienos ar “Mari”, dos iespēju veikt gaismas izkliedes mērījumus un iegūt datus satelītu produktu pielāgošanai jūras vides vērtējumiem.

Scroll to Top