Kopīga projekta pieteikuma sagatavošana par ezeru atjaunošanu Baltijas valstīs (LakeRest)

Projekta mērķis ir sagatavot projekta pieteikumu par ezeru atjaunošanas plānošanu un testēšanu praksē, iesaistot pētniekus no visām projektā iesaistītajām institūcijām.

Kopīga projekta pieteikuma sagatavošana par ezeru atjaunošanu Baltijas valstīs (LakeRest)

Projekta mērķis ir sagatavot projekta pieteikumu par ezeru atjaunošanas plānošanu un testēšanu praksē, iesaistot pētniekus no visām projektā iesaistītajām institūcijām. Plānotais rezultāts ir iesniegšanai sagatavots projekta pieteikums “Horizon Europe” vai citam finansējuma avotam.

Plānotās aktivitātes:

  • projekta atklāšanas sanāksme Igaunijā
  • tiešsaistes tikšanās
  • kopīga projekta pieteikuma sagatavošana
  • projekta komunikācijas aktivitātes sociālajos tīklos
  • projekta publicitāte

Projekta partneri

Par projektu

Kontaktpersona: pētnieks Matīss Žagars, matiss.zagars[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 11.05.2023.

Projekta noslēguma datums: 30.04.2024.

Projekta finansējums: 60000 EUR

Finansētāji

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas granti

Scroll to Top