Projektu arhīvs

Nacionālās monitoringa programmas uzlabošana Rīgas līcim, sniedzot rekomendācijas jaunai papildinātai metodoloģijai, ieskaitot vairāku datu ieguves metožu izmantošanu, apvelinga noteikšanu un raksturošanu (1.1.1.2/VIAA/4/20/733)

“Pēcdoktorantūras

Nacionālās monitoringa programmas uzlabošana Rīgas līcim, sniedzot rekomendācijas jaunai papildinātai metodoloģijai, ieskaitot vairāku datu ieguves metožu izmantošanu, apvelinga noteikšanu un raksturošanu (1.1.1.2/VIAA/4/20/733) Read More »

Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region – a platform project to capitalize on the outputs of complementary transnational projects (Blue Platform)

Blue Platform projekta ietvaros tika apkopoti risinājumi no Interreg un Horizon projektiem par zilo bioekonomiku, lai pavērtu jaunas ekonomiskās iespējas īstenot inovatīvus un ilgtspējīgus jūras resursu izmantošanas veidus

Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region – a platform project to capitalize on the outputs of complementary transnational projects (Blue Platform) Read More »

Scroll to Top