LHEI tiek pārstāvēts Latvijas Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

15. martā Latvijas Universitātes 82. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notika Bioloģijas apakšsekcija “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība, kurā ar saviem pētījumiem dalījās vairāki LHEI pārstāvji.

LHEI tiek pārstāvēts Latvijas Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Piektdien, 15. martā Latvijas Universitātes 82. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notika Bioloģijas apakšsekcija “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība“, kurā ar saviem pētījumiem dalījās vairāki LHEI pārstāvji.

Zinātniskā asistente Elīna Vecmane prezentēja projekta “Lakes connect” rezultātus par tēmu “Tūrisma ietekme uz mikroplastmasas piesārņojuma daudzumu Latvijas, Lietuvas un Polijas ezeros”.

Zinātniskais asistents Gustavs Ruskuls uzstājās ar prezentāciju – “Alku sēkļa masīvo zemūdens morēnu atsegumu biotopa izpēte, kartēšana un klasifikācija, Baltijas jūrā Latvijas Ekonomiski ekskluzīvajā zonā”.

Savukārt zinātniskā asistente Paula Lilienfelde iepazīstināja ar monitoringa programmas ietvaros veikto pētījumu “Svešzemju vēžveidīgo un gliemeņu sugu izplatība Latvijas ostās saistībā ar vides faktoriem”.

Ar stenda referātu par tēmu “Jaunas iespējas Latvijas ezeru ekosistēmu uzlabošanai – peldošās salas un fosfora minerālā saistīšana” uzstājas zinātniskā asistente Anda Prokopoviča un vides inženiere Alise Bebrīte. Šeit tika prezentēti projekti “GYPREG” un “BioFloat”.

Scroll to Top