LHEI uzņem projekta “COMPLETE” partneru sanāksmi Rīgā 25.-26. aprīlī

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

LHEI uzņem projekta “COMPLETE” partneru sanāksmi Rīgā 25.-26. aprīlī

Visjaunākais no Baltijas jūras programmas projektiem, kuros piedalās LHEI – “COMPLETE” rīko partneru sanāksmi Rīgā, 25.-26. aprīlī. Projektam ir divi galvenie darba virzieni svešo sugu introdukcijas samazināšanā – tehnoloģiju pilnveidošana un svešo sugu monitoringa uzlabošana. LHEI projektā atbild par projekta mājas lapas izveidi un uzturēšanu, ieinteresēto pušu iesaisti un svešo sugu ziņošanas vietnes mobilās versijas izveidošanu. No LHEI sanāksmē piedalās vadošā pētniece Solvita Strāķe un zinātniskās asistentes Ieva Putna – Nīmane, Monta Grudcina un Sandra Kropa. 

Scroll to Top