Projekta “Smart Blue Regions” partneru sanāksme un seminārs Gdaņskā

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Projekta “Smart Blue Regions” partneru sanāksme un seminārs Gdaņskā

Baltijas jūras programmas projektam “Smart Blue Regions” 24.-26. aprīlī Gdaņskā notiek priekšpēdējā partneru sanāksme un seminārs kopā ar jūras vēju parku izveidošanā iesaistītajām nozarē. Pasākumi veltīti Baltijas jūras reģionu sadarbības papildināšanai ar jūru saistītās izaugsmes jomā (“blue growth”). LHEI projektā atbalsta Rīgas plānošanas reģionu un sanāksmē piedalās LHEI direktore Anda Ikauniece. Vairāk par projektu – https://www.submariner-network.eu/projects/smartblueregions

Scroll to Top