LSM: Viļņu radītās izmaiņas Baltijas jūras krastos

LHEI pētniece Maija Viška par to, kā mainās jūras krasti un kuras vietas var tikt apdraudētas nākotnē

Viļņu radītās izmaiņas Baltijas jūras krastos

Baltijas valstīs un Norvēģijā notiek pētījums, lai izprastu, kā mainās mūsu krasti un kuras vietas var tikt apdraudētas nākotnē. Raksts balstīts uz Maijas Viškas doktora disertāciju “Garkrasta sanešu plūsmas izmaiņas Baltijas jūras austrumu piekrastē”.

Pētījums tiek turpināts Baltijas pētījumu programmas projektā Nr. EMP 480 SolidShore “Risinājumi pašreizējām un nākotnes problēmām dabiskajās un izmainītajās krasta zonās, Baltijas jūras austrumu daļā (Solutions to current and future problems on natural and constructed shorelines, eastern Baltic Sea)”.

Vairāk LSM rakstā “Viļņu radītās izmaiņas Baltijas jūras krastos. Skaidro pētniece”.

Scroll to Top