Masveida zivju bojāeju Velnezerā, Juglā izraisījis skābekļa trūkums

Šodien saņēmām ziņas no satrauktiem vietējiem iedzīvotājiem par mirušām zivīm Juglas Velnezerā, Rīgā. Bažām, ka zivju masveida bojāeja ir saistīta ar plānotajiem ezera attīrīšanas darbiem nav pamata.

Masveida zivju bojāeju Velnezerā, Juglā izraisījis skābekļa trūkums

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir saņēmis ziņas no satrauktiem vietējiem iedzīvotājiem par mirušām zivīm Juglas Velnezerā, Rīgā. Vietējo iedzīvotāju bažām, ka zivju masveida bojāeja ir saistīta ar plānotajiem ezera attīrīšanas darbiem, nav pamata. Informējam, ka ezera attīrīšana vēl nav notikusi. Ezera attīrīšana tiks uzsākta šī gada maijā un pašlaik norisinās priekšizpēte un sagatavošanās darbi.

Vairāku mēnešu garumā veiktā ezera priekšizpēte apstiprina, ka ezera ekoloģiskais stāvoklis ir slikts un to pierāda masveida zivju slāpšana. Tās gājušas bojā skābekļa trūkuma dēļ. Izveidojoties ledus slānim, skābekļa daudzums strauji samazinājies. Pat virsējā slānī skābekļa saturs ir divas reizes zemāks par zivīm nepieciešamo (tikai 2 miligrami litrā). Masveida zivju slāpšana ziemā ir raksturīga barības vielām bagātos (eitrofos) ezeros – tādos kā Velnezers. Šogad izveidojusies bieza un noturīga ledus kārta ir pastiprinājusi zivju bojāeju.

Ezeru eitrofikāciju izraisa pārlieku liels barības vielu (tostarp fosfora) daudzums, kas skaidrojams ar izteiktu cilvēku darbības ietekmi Velnezerā. Sadaloties barības vielām tiek patērēts skābeklis un rodas apdraudējums ezerā mītošajām zivīm.

Plānotā ezera attīrīšana tiks īstenota projekta TRUST ALUM ietvaros, tādā veidā risinot Baltijas reģionam aktuālo ekoloģisko problēmu – eitrofikāciju. Viens no attīrīšanas ieguvumiem būs tieši skābekļa apstākļu uzlabošana.

Scroll to Top