“Nature”: raksts par LHEI mikroplastmasas piesārņojuma pētījumu Latvijā

Pasaules vadošajā daudznozaru zinātnes žurnālā “Nature” publicēts raksts par pētījumu, kurš izstrādāts LHEI mikroplastmasas laboratorijā

“Nature”: raksts par LHEI mikroplastmasas piesārņojuma pētījumu Latvijā

Pasaules vadošajā daudznozaru zinātnes žurnālā “Nature” publicēts raksts “Buried microplastics complicate efforts to define the Anthropocene” par pētījumu, kurš izstrādāts LHEI mikroplastmasas laboratorijā.

Tā kā mikroplastmasa vidē saglabājas ilgi, tā tiek izvirzīta kā viens no cilvēka darbības indikatoriem Zemes vēsturē. Tomēr izpētot trīs Latvijas ezeru nogulumus, starptautiska pētnieku komanda secinājusi, ka šis pieņēmums neatbilst patiesībai, un mikroplastmasas daļiņu esamība konkrētā nogulumu slānī neraksturo laika posmu, kad tā tikuši ražota vai nonākusi vidē, jo mikroplastmasas daļiņām ir tendence pārvietoties dziļāk nogulumos. 

Publikācija ar nosaukumu “Downward migrating microplastics in lake sediments are a tricky indicator for the onset of the Anthropocene” pieejama ASV zinātniskajā žurnālā “Science Advances”. Publikācijas pirmā autore ir LHEI vadošā pētniece Inta Dimante-Deimantoviča, pētījumā iesaistījās LHEI pētniece Natālija Suhareva, doktorante Marta Barone, Latvijas Universitātes profesors Normunds Stivriņš un pētnieki no Turku Universitātes Somijā, Tallinas Tehnoloģiju universitātes Igaunijā, Gdaņskas Universitātes Polijā un Ālborgas Universitātes Dānijā.

Scroll to Top