Mūsu stāsts par drošu jūru

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Mūsu stāsts par drošu jūru

Kas ir droša jūra mūsu, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, izpratnē, šodien Kurzemes plānošanas reģiona organizētajā nometnē skolēniem “Par drošu jūru” pie Rojas stāstīs un rādīs astoņi LHEI pārstāvji. Ko nozīmē eitrofikācija, kā nosaka skābekļa daudzumu ūdenī, ko var saskatīt jūras krasta formā, kādas izskatās svešās sugas un vai planktons ir briesmīgs – ceram, ka iegūtās zināšanas palīdzēs saprast jūru un tās iemītnieku vajadzības. Nometne tiek organizēta Igaunijas – Latvijas projekta “Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” ietvaros  http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Igaunijas_-_Latvijas_programma/Drosa_jura

Scroll to Top