Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam

LVAF projekts

Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansēts projekta Nr.1-20/74 mērķis bija pārbaudīt Baltijas jūrai ieteikto fitoplanktona un zooplanktona indikatoru piemērotību Latvijas pārvaldībā esošo jūras ūdeņu laba vides stāvokļa raksturošanai atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EK) prasībām, nodrošinot jaunu datu iegūšanu indikatoru mērķlielumu izstrādei un jūras vides stāvokļa novērtējumam.

Projekta gala atskaite – Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam

Kontaktpersona

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2017.

Projekta noslēguma datums: 30.06.2018.

Projekta finansējums:

Finansētāji: LVAF

Scroll to Top