Pēc sānpelžu reproduktīvo traucējumu konstatēšanas tiks pārbaudīta ūdens vides kvalitāte

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Pēc sānpelžu reproduktīvo traucējumu konstatēšanas tiks pārbaudīta ūdens vides kvalitāte

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir uzsācis īstenot otru pēcdoktorantūras pētniecības projektu – “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde ūdens vides kvalitātes novērtēšanai, izmantojot inovatīvas ekotoksikoloģiskas metodes sānpelžu (Amphipoda) reproduktīvo traucējumu noteikšanai”.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā pēcdoktorantūras pētniecības pētījumā plānots apvienot dažādas pētniecības darbības sānpelžu reprodukcijas attīstību ietekmējošu risku novērtēšanā – dažādu bioloģisko efektu rādītāju konstatēšanu dabiskos vides apstākļos (vispārējā stresa indikatorus, neirotoksiskā stresa biomarķierus, smago metālu ietekme) un eksperimentālos (hroniskos) pētījumos ar zināmu toksikantu klātbūtni. Šādas agrīnās brīdināšanas metodes Latvijas teritoriālajos ūdeņos vēl netiek izmantotas, galvenokārt nepietiekošas metožu aprobācijas dēļ, tāpēc pētniecības projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu vides kvalitātes problēmu risināšanā.Pētniecību finansē: Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai, projekta numurs 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/3/19/465

Scroll to Top