Pētījumu prezentācijas Latvijas Universitātes ikgadējā konferencē

2021.gada Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas norisinājās tiešsaistē, LHEI kopumā piedalījies ar 6 prezentācijām trijās konferences apakšsekcijās.

Pētījumu prezentācijas Latvijas Universitātes ikgadējā konferencē

2021.gada Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas norisinājās tiešsaistē, LHEI kopumā piedalījies ar 6 prezentācijām trijās konferences apakšsekcijās.

Apakšsekcijā “Ekosistēmas un ugunsgrēki”, Inta Dimante-Deimantoviča 28. janvārī uzstājās ar prezentāciju “Microplastic waste accumulation in lake sediments”. Prezentācijas līdzautoros arī LHEI zinātniskās asistentes Marta Barone un Natālija Suhareva.  5. februārī apakšsekcijā “Vides un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība” Reinis Kostanda piedalījās ar ziņojumu “Vides pārvaldības pārskats Kandavas novada pašvaldībā”. Savukārt 9. februārī apakšsekcijā “Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība”  LHEI zinātnieki iepazīstināja konferences dalībniekus ar trīs prezentācijām: (1) Anete Fedorovska, Māra Kostanda, Solvita Strāķe, Ingrīda Puriņa “Dominējošo sūneņu (Bryozoa) sugu taksonomiskā sastāva analīze Latvijas ūdeņos”, (2) Liene Spilva, Ingrīda Puriņa “Monitoringa metožu izstrāde cietās grunts biotopiem Baltijas jūrā” un (3) Evita Strode, Ieva Bārda “Rīgas līča ekoloģiskā stāvokļa novērtējums izmantojot biomarķieru aktivitāti bentosa organismos – sānpeldēs un gliemenēs”. Rita Poikāne bija līdzautore institūta BIOR prezentācijai “Dzīvsudraba piesārņojums pelēkā roņa Halichoerus grypus audos Baltijas jūrā”.

Vairāk par konferenci – https://www.konference79.lu.lv/programma/dabas-zinatnes

Pētījumu finansiālais nodrošinājums:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma nr. Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/359

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma nr. Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/465Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. lzp-2019/1-0337 “Invazīvās sugas Neogobius melanostomus loma Baltijas jūras zemūdens aizsargājamo biotopu funkcionēšanā”

Scroll to Top