“Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (LLI – 527) MEDWwater

ERAF projekts

Projekts “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (LLI – 527) MEDWwater

Projekta “MEDWwater” mērķis ir uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma pārvaldības efektivitāti un stiprināt sadarbību starp valsts institūcijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem.

Mērķa grupas

  • ministrijas, kas ir atbildīgas par vides aizsardzību un plānošanu;
  • Vides kvalitātes kontroles institūcijas;
  • plānošanas reģioni;
  • izglītības un pētniecības iestādes;
  • nevalstiskās organizācijas, kuru intereses un darbības joma saistīta ar dabas resursu aizsardzību;
  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatori;
  • Zāļu un medikamentu izplatītāji un pārdevēji, aptiekas;
  • sabiedrība – medikamentu un zāļu lietotāji.

Projekta partneri

  • Latvijas Hidroekoloģijas Institūts – projekta vadošais partneris
  • Lietuvas veselības ministrijas valsts zāļu kontroles aģentūra: www.vvkt.lt

Projektā iekļautās aktivitātes

Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, pētījumiem, ES rekomendācijām, pārdoto zāļu apjomu, projektā iesaistītās zinātniskās institūcijas identificēs 20 līdz 25 farmaceitiski aktīvas vielas (bioloģiski aktīvā sastāvdaļa tabletei vai kapsulai, kurai jānodrošina gatavā medikamenta kvalitāte, efektivitāte un drošība), kuras atrodas cilvēkiem domāto zāļu sastāvā. Lai noskaidrotu identificēto 20 – 25 farmaceitiski aktīvo vielu kaitīgo ietekmi uz dzīvajiem organismiem un vidi, tiks aprēķināti to vides riska koeficienti. Tie tiks apkopoti datu bāzē, kas no visām noteiktajām farmaceitiski aktīvajām vielām ļaus identificēt tās, kuram vides riski ir visaugstākie projekta teritorijā.
Tiks apkopota informācija par farmaceitiski aktīvo vielu daudzumu, ko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nespēj attīrīt, un to ietekmi uz vidi.

Lai noteiktu farmaceitiski aktīvo vielu koncentrācijas vidē, projekta gaitā pavasara un rudens sezonā tiks ievākti ūdens virskārtas paraugi upēs pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes vietām, kā arī attīrītu un neattīrītu notekūdeņu paraugi. Lai smeltos pieredzi un iegūtu nepieciešamās zināšanas efektīvai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai, paredzēts apmaiņas brauciens uz Zviedriju – Kristianstad un Dageberg notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Trešajā projekta sanāksmē, savu pieredzi un zināšanas par aktivētās ogles, ozona un bioreaktora izmantošanu efektīvai notekūdens attīrīšanai no farmaceitiski aktīvajām vielām  sniegs ārzemju eksperti. Diviem notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem eksperts sniegs ieteikumus, tai skaitā detalizētu iespējamo tehnisko risinājumu labākai farmaceitiski aktīvo vielu attīrīšanai. Apkopojot projekta rezultātus eksperts sagatavos rekomendācijas notekūdeņu monitoringam. Lai samazinātu farmaceitiski aktīvo un citu mikropiesārņotāju (pesticīdi, mikropastmasa, smagie metāli) daudzumu projekta teritorijas vidē, tiks izstrādāti uz ūdens aizsardzību orientēti ieteikumi. Stratēģiskais dokuments dos iespējas labāk pārvaldīt dabas resursus ne tikai Programmas teritorijā, bet arī nacionālā mērogā Latvijā un Lietuvā.

Paralēli projekta pētnieciskai daļai notiks uz iedzīvotājiem vērsta izglītojošā kampaņa. Ar šim nolūkam izveidotu video, infografiku un skrejlapu palīdzību informēs cilvēkus par zāļu negatīvo ietekmi uz vidi un mudinās neizlietotās vai zāles ar notecējušu derīguma termiņu nemest atkritumos vai noskalot kanalizācijā, bet nodot aptiekās.

Saite uz programmas mājaslapu: http://www.latlit.eu/

Saite uz oficiālo ES mājaslapu: http://www.europa.eu/

Visas projekta publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta preses relīzes:
Apjomīga projekta ietvaros pēta farmaceitisko vielu klātbūtni notekūdeņos

Projekta ziņu lapas:

Ziņas LHEI mājaslapā:

Projekta rezultāti:

Par projektu

Kontaktpersona: pētniece Ieva Putna-Nīmane

E-pasts: ieva.putna[at]lhei.lv

Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2021.

Projekta noslēguma datums: 31.12.2022. (pagarināts līdz 30.06.2023.)

Projekta finansējums: 673 772.88 EUR

Finansētāji

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Scroll to Top