PostDoc īstenošanā paredzētā starptautiskā sadarbība sekmīgi tiek turpināta

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

PostDoc īstenošanā paredzētā starptautiskā sadarbība sekmīgi tiek turpināta

Sakarā ar pandēmiju, patlaban plānotās PostDoc granta mobilitātes aktivitātes tiek veiktas kā virtuālās apmācības, ar sadarbības partneriem organizējot metožu apspriešanu un neskaidro jautājumu risināšanu tiešsaistes platformās. Novembrī LHEI pētniece Evita Strode piedalījās projekta ER90 HAZLESS interaktīvā darba grupā par biomarķieriem, sadarbībā ar Somijas Vides institūtu SYKE (20. 11.) un COST Action CA18238 “Eiropas starpdisciplinārā tīkla platforma jūras biotehnoloģijā – Ocean4Biotech” tīklošanas pasākumos (24.-26.11.). Ocean4Biotech vispārējais mērķis ir apvienot ekspertus jūras biotehnoloģijas jomā, nodrošinot platformu viņu zināšanu un pieredzes apmaiņai, kā arī izstrādājot plānu veiksmīgai, ilgtspējīgai un ētiskai jūras biotehnoloģijas ieviešanai praksē. Vairāk informācijas par šo iniciatīvu – https://www.ocean4biotech.eu/

PostDoc granta aktivitāšu finansiālais nodrošinājums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 1.1.1.2/16/I/001, pētniecības pieteikuma nr. Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/465.

Scroll to Top