Paleo-ekotoksikoloģijas pieeja, lai noteiktu plastmasas daļiņu ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas Cladocera funkcionālo un strukturālo daudzveidību (1.1.1.2/VIAA/2/18/359)

PostDoc Latvia

Paleo-ekotoksikoloģijas pieeja, lai noteiktu plastmasas daļiņu ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas Cladocera funkcionālo un strukturālo daudzveidību (1.1.1.2/VIAA/2/18/359)

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta pētniecības pieteikums “Paleo-ekotoksikoloģijas pieeja, lai noteiktu plastmasas daļiņu ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas Cladocera funkcionālo un strukturālo daudzveidību (1.1.1.2/VIAA/2/18/359)“.

Pētniecības pieteikumu izstrādās LHEI pētniece, pēcdoktorante Inta Dimante-Deimantoviča. Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot prasmes un kompetences, iegūt jaunas zināšanas citās disciplīnās, lai tādējādi palielinātu gan pēcdoktorantes, gan arī LHEI un Latvijas pētnieku kopumā zinātnisko kapacitāti un uzsāktu pētniecību pasaules līmenī novatoriskā, starpdisciplinārā nozarē, iezīmējot jaunas pētnieciskās darbības perspektīvas un jaunus pētījumu virzienus.

Projekta zinātniskais mērķis ir noskaidrot mikroplastmasas daļiņu sastopamību un daudzumu saldūdens ekosistēmās, sākot no plastmasas masveida ražošanas pirmsākumiem 20. gadsimta 40. gados līdz mūsdienām, un novērtēt mikroplastmasas iespējamo ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas organismu funkcionālo un strukturālo daudzveidību. Pētījuma rezultātā tiks radīta interdisciplināra platforma, kas apvienos sevī dažādas pētniecības darbības – mikroplastmasas piesārņojuma, klasisko limnoloģiju, paleolimnoloģiju, mezokosmu eksperimentus. Tādā veidā pirmo reizi tiks veikta mikroplastmasas izpēte ar jaunu paleo-ekotoksikoloģijas metodi datētos saldūdens sedimentu urbumos, salīdzinot mikroplastmasas daudzumu un sastāvu kopš plastmasas industrijas pirmsākumiem līdz mūsdienām, analizējot tās ietekmi uz saldūdens organismiem. Iegūtie lauka pētījuma dati tiks pārbaudīti eksperimentālā veidā mezokosmu pētījumos. Rezultāti tiks publicēti zinātniskās publikācijās un izmantoti jaunas metodoloģijas radīšanai un priekšlikumiem ekspertīzē balstīta pakalpojuma izveidei.

Kontaktpersona

Inta Dimante-Deimantoviča

inta.dimante-deimantovica[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.12.2018.

Projekta noslēguma datums: 30.11.2021.

Projekta finansējums: 133,805.88 EUR

Scroll to Top