Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē

ERAF projekts

Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē

Projekta galvenais mērķis bija stiprināt Daugavpils Universitātes institucionālo kapacitāti, koncentrējot pētniecības resursus un modernizējot DU un Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniecības infrastruktūru viedās specializācijas jomās, lai veicinātu pētniecības infrastruktūras izmantošanu tautsaimniecības problēmu risināšanā. LHEI projekta ietvaros konsolidēsies ar Daugavpils Universitāti un uzlabos pētniecības infrastruktūru, izmantojot šīm aktivitātēm 500 000 EUR. Pētniecības infrastruktūras papildināšana un atjaunošana projekta ietvaros ir devusi LHEI iespēju sekmīgi startēt dažādos projektu konkursos un palielināt savu zinātnisko kapacitāti un ekselenci.

Detalizētāka atskaite par projekta laikā sasniegto pieejama šeit.

Kontaktpersona

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2018.

Projekta noslēguma datums: 31.07.2021.

Projekta finansējums: 3 069 684,21 EUR (ERAF 2 478 770 EUR)

Finansētāji: ERAF

Scroll to Top