Uzlabots riska novērtējums stratēģiskajai ūdens apsaimniekošanai, lai samazinātu mikropiesārņotāju emisijas Baltijas jūras reģionā (APRIORA)

Interreg BJR projekts

Uzlabots riska novērtējums stratēģiskajai ūdens apsaimniekošanai, lai samazinātu mikropiesārņotāju emisijas Baltijas jūras reģionā (APRIORA)

Projekts “APRIORA” risina vajadzību uzlabot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), lai samazinātu mikropiesārņotāju emisijas, koncentrējoties uz aktīvajām farmaceitiskajām sastāvdaļām. Tomēr mērķa grupām (reģionālajām vides aizsardzības iestādēm un NAI operatoriem) trūkst pietiekamas informācijas, kapacitātes un instrumentu, lai to izdarītu, piemēram, emisijas no NAI netiek mērītas, koncentrācijas virszemes ūdeņos ir pieejamas tikai dažās izvēlētās monitoringa vietās, trūkst instrumentu riska novērtējumam. “APRIORA” novērš šos trūkumus, nodrošinot kapacitātes programmu – (1) kas apvieno efektīvu uzraudzību un modelēšanu, (2) atvērtu pirmkoda ĢIS (Ģeogrāfiskā informācijas sistēma) vidi un (3) kapacitātes palielināšanas programmu, ko piemērot ikdienas darba praksē. Kopumā “APRIORA” veicina efektīvu stratēģisku ūdens apsaimniekošanu, kas uzlabo BJR ūdeņu stāvokli.

LHEI uzdevumi

Risku (vides, antimikrobiālās un cilvēku veselības) izvērtēšanas koordinēšana un vides risku izvērtēšana attiecībā uz farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) piesārņojumu virszemes ūdeņos. Dalība pilotpētījumā Latvijā par FAV piesārņojumu, tā modelēšana ar mērķi identificēt piesārņotākās vietas. Zināšanu pārnese ieinteresētajām mērķa grupām.

Projekta partneri

Kontaktpersona

Projekta vadītāja: Ieva Putna-Nīmane, pētniece

ieva.putna[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2023.

Projekta noslēguma datums: 31.10.2026.

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/apriora/

Projekta finansējums: 2400414,94 EUR

Finansētājs: Interreg Baltijas jūras reģiona programma

Scroll to Top