Fosfora slodzes mazināšana no lauksaimniecības zemēm, uzlabojot augsni (GYPREG)

Interreg BJR

Fosfora slodzes mazināšana no lauksaimniecības zemēm, uzlabojot augsni (GYPREG)

Eitrofikācija negatīvi ietekmē Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli un ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti. Lauksaimniecības radītās fosfora slodzes veicina eitrofikāciju, tomēr esošo pasākumu kopums slodžu samazināšanai nav pietiekošs. Latvijai ir pienākums ierobežot fosfora nonākšanu ūdens vidē, lai izpildītu virkni starptautisko saistību (Ūdens struktūrdirektīva, ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam, HELCOM u.c.).

GYPREG projekts piedāvā samazināt lauksaimniecības fosfora slodzes iestrādājot augsnē ģipsi. Ģipsis ir Latvijā plaši sastopams minerāls ar līdz šim maz pētītu potenciālu uzlabot augsnes spēju saistīt fosforu un tādējādi samazināt fosfora nonākšanu virszemes un pazemes ūdeņos. Projekta ietvaros LHEI laboratorijas apstākļos veiks ģipšošanas izmēģinājumus uz Latvijā plašāk izmantotajām lauksaimniecības augsnēm, lai demonstrētu metodes efektivitāti. Sadarbībā ar projekta partneriem un mērķa grupām tiks pārņemti labas prakses piemēri no Somijas, kur ģipsis tiek plaši izmantots un valstiski subsidēts, lai ierobežotu fosfora zudumus no lauksaimniecības augsnēm.

Projekta partneri

Projekta nodevumi

Brošūra – Ģipsis var samazināt fosfora zudumus lauksaimniecības augsnēs

Kontaktinformācija

Projekta vadītāja: Inta Dimante-Deimantoviča, vadošā pētniece

inta.dimante-deimantovica[at]lhei.lv

Par projektu

Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2023.

Projekta noslēguma datums: 31.10.2026.

Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/gypreg/

Projekta finansējums: 2 739 541.66 EUR

Finansētāji: Interreg Baltic Sea Region, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERDF)

Scroll to Top