Projektu “BEACON” un “Detect2Protect” partneru tikšanās Latvijā

3. un 4. jūnijā Rīgā LHEI organizēja Interreg BJR programmas projekta “BEACON” un Biodiversa+ programmas “Detect2Protect” partneru tikšanos “The 2nd Baltic Sea Biological Effects Cluster Activities”

Projektu “BEACON” un “Detect2Protect” partneru tikšanās Latvijā

3. un 4. jūnijā Rīgā LHEI organizēja Interreg Baltijas Jūras Reģiona programmas projekta “BEACON” un Biodiversa+ programmas “Detect2Protect” partneru tikšanos “The 2nd Baltic Sea Biological Effects Cluster Activities”.

Divu dienu laikā tika diskutēts par bioloģisko efektu nozīmību monitoringa programmās un nepieciešamību informēt/izglītot sabiedrību par šādu metožu pielietošanu vides kvalitātes noteikšanā. Sanāksmes laikā tika diskutēts par projektu mērķu un rezultātu sasniegšanu, kā izdevies projektu laikā veidot dialogu ar dažādām ieinteresēto pušu organizācijām (rūpniecība, notekūdeņu attīrīšanas stacijas, kuģu būvētavas, ostu administrācijas u.c), lai izvērtētu viņu informētību un ar viņu darbību saistītas aktivitātes  piesārņojuma ietekmes novērtēšanā uz ūdens ekosistēmu. Ar projekta “BEACON” iegūtajiem rezultātiem plānots tuvākā laikā iepazīstināt Latvijas ieinteresētās puses.

Aktivitātes norisinās projekta “Bioloģisko efektu metožu pielietošana monitoringā un piesārņojuma novērtēšanā Baltijas jūrā (BEACON)” (InterregBSR co-funded by the European Union #S007 10/2022-10/2024) un Biodiversa+ projekta “Jaunas pieejas ķīmiskā piesārņojuma ietekmes noteikšanā (Detect2Protect)” (Proposal number: 2021-473, projektu finansē LZP Līgums Nr. ES RTD/2023/26) ietvaros.

Vairāk par projektiem: 

Scroll to Top