Rīgā ierodas Eiropas mēroga zinātniska ekspedīcija

No 23.-27. jūnijam LHEI uzņēma projekta TREC zinātnieku komandu, kā ietvaros tika organizēta paraugu vākšana uz sauszemes un jūrā Rīgas apkārtnē.

Rīgā ierodas Eiropas mēroga zinātniska ekspedīcija cilvēka ietekmes izpētei uz jūru un piekrastes rajoniem

No 23.-27. jūnijam LHEI uzņēma projekta TREC zinātnieku komandu, kā ietvaros tika organizēta paraugu vākšana uz sauszemes un jūrā Rīgas apkārtnē. Projekts “Traversing European Coastlines” (TREC) ir pirmais Eiropas mēroga starpdisciplinārais projekts, kura mērķis ir pētīt piekrastes ekosistēmas un to reakciju uz apkārtējo vidi, sākot no molekulām līdz kopienām. Projektu vada Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorija (EMBL) kopā ar fondu “Tara Ocean Foundation”, “Tara OceanS” konsorciju un Eiropas Jūras bioloģijas resursu centru (EMBRC), un projektā iesaistīti arī Eiropas valstu pētniecības institūti, tostarp LHEI. Rīgā zinātniskie pasākumi ietvers augsnes, ūdens un aerosola paraugu ņemšanu uz sauszemes un jūrā, piedaloties EMBL mobilajām laboratorijām un Francijas pētnieciskajai jahtai “Tara”.

Otrdien 27.jūnijā LHEI Voleru ielā 4 rīkoja preses pasākumu žurnālistiem, kur dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par TREC no ekspedīcijas dalībniekiem un Latvijas zinātniekiem, kā arī apmeklēt EMBL mobilās laboratorijas un vērot, kā paraugi tiek vākti un apstrādāti.

Pasākums plašākai sabiedrībai Liepājā

Lai uzlabotu piekrastes veselību, būs nepieciešamas arī izmaiņas sabiedrības saskarsmē ar jūrām, okeāniem un piekrastes reģioniem, un to izmantošanā. Tāpēc TREC aktivitātes Latvijā ietvers arī dalību Liepājas Jūras svētkos, kā ietvaros 8.jūlijā Jūrmalas parkā no plkst. 12:00 – 18:00 būs izveidota zona ar izglītojošām aktivitātēm apmeklētājiem.

Vairāk informācijas par gaidāmo pasākumu šeit: https://www.liepaja.lv/jurassvetki2023

Par zinātnisko ekspedīciju

Mūsu jūrās un to piekrastēs ir ārkārtīgi bagāta dzīvās dabas daudzveidība, un tai ir izšķiroša nozīme plašāku ekosistēmu stabilitātes un ilgtspējības nodrošināšanā. Tomēr antropogēnās iejaukšanās rezultātā paātrināti samazinās sugu ģenētiskā daudzveidība un tiek iznīcinātas funkcionējošas ekosistēmas. Lai samazinātu šādu ārējo faktoru ietekmi uz piekrastes bioloģisko daudzveidību nākotnē, mums ir jāizprot molekulārā un šūnu bāze, kas nosaka organismu mijiedarbību ekosistēmās un to reakciju uz ārējo spiedienu dabiskajās dzīvotnēs. Zinātnieku grupas pēta bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas uz sauszemes un jūrā, kā arī organismu mijiedarbību savā starpā un ar vidi. Paredzēts ievākt informāciju arī par piesārņotāju, antibiotiku, pesticīdu vai hormonu klātbūtni, kā arī temperatūru, sāļumu un skābekļa līmeni.

TREC ekspedīcijā piedalās vairāk nekā 150 pētnieku grupas no vairāk nekā 70 iestādēm 29 Eiropas valstīs. Kopumā TREC pētīs bioloģisko daudzveidību un dzīvības pielāgošanās spēju molekulārā mērogā 120 piekrastes paraugu ņemšanas vietās 46 reģionos 22 Eiropas valstīs. Zinātnieki ievāc augsnes, sedimentu, aerosola un ūdens paraugus, kā arī atsevišķus modeļorganismus un daudz vides datus. Paraugi aptver dažādus dzīvības veidus – no vīrusiem un baktērijām līdz aļģēm, augiem un dzīvniekiem – uz sauszemes, upju grīvās un jūrā.

Vairāk par projektu šeit: https://www.embl.org/about/info/trec/

Scroll to Top