Solvita Strāķe piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par jūras bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Solvita Strāķe piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par jūras bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 15. martā Helsinkos piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par jūras bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu. Projekta uzdevums ir pabeigt visaptverošo Baltijas jūras vides novērtējumu un darba ietvaros tiek organizēti semināri ekspertiem par atsevišķām novērtējuma tēmām – eitrofikāciju, bioloģisko daudzveidību, piesārņojošām vielām, slodzēm un ietekmēm. Vairāk informācijas – http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/spice

Scroll to Top