Iveta Jurgensone piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par eitrofikācijas novērtēšanu

Īsais teksts kurš parādās zem posta mazā attēla

Iveta Jurgensone piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par eitrofikācijas novērtēšanu

LHEI pētniece Iveta Jurgensone 14. martā Helsinkos piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par eitrofikācijas novērtēšanu. Projekta uzdevums ir pabeigt visaptverošo Baltijas jūras vides novērtējumu un darba ietvaros tiek organizēti seminār ekspertiem par atsevišķām novērtējuma tēmām – eitrofikāciju, bioloģisko daudzveidību, piesārņojošām vielām, slodzēm un ietekmēm. Vairāk informācijas – http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/spice

Scroll to Top