Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir partneris jaunā Interreg Baltijas jūras reģiona projektā Lakes connect – Building networking hub for units interested in lakes protection in Baltic Sea tourist regions.

Projekts veicinās sadarbību starp dažādu jomu speciālistiem vietējā un starptautiskā līmenī. Projektā  plānotās sadarbības veidošanas mērķis ir ezeru ūdeņu kvalitātes uzlabošana tūrisma reģionos. Projektā kā mērķa grupas ir pārstāvētas gan zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldības iestādes no  trīs Baltijas jūras reģiona valstīm: Polijas, Lietuvas un Latvijas.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir partneris jaunā Interreg Baltijas jūras reģiona projektā Lakes connect – Building networking hub for units interested in lakes protection in Baltic Sea tourist regions.

Projekts veicinās sadarbību starp dažādu jomu speciālistiem vietējā un starptautiskā līmenī. Projektā  plānotās sadarbības veidošanas mērķis ir ezeru ūdeņu kvalitātes uzlabošana tūrisma reģionos. Projektā kā mērķa grupas ir pārstāvētas gan zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldības iestādes no  trīs Baltijas jūras reģiona valstīm: Polijas, Lietuvas un Latvijas.

Projekta mērķis ir izveidot tīklošanās interešu centru, kura interesēs ir uz zināšanām balstīti risinājumi, kas mazinātu tūrisma ietekmi uz iekšējo ūdeņu kvalitāti.

Uzticības veidošana mērķa grupu un iesaistīto partneru starpā, lai palielinātu izpratni par ezeru piesārņojumu, ir galvenais projekta mērķis. Zinātnisko institūciju sadarbība ar pašvaldībām un citām iestādēm joprojām ir nepietiekama. Uzticībā balstīta sadarbība un kontaktu nodibināšana ļaus labāk atpazīt aktuālās vides problēmas un meklēt uz zināšanām balstītus risinājumus.

Scroll to Top